Contacta

Departament proveïdors:

Tel. 659360217 | proveedores@lacestaencasa.es


Departament clients (usuaris portal):

Tel. 659360217 | clientes@lacestaencasa.es


Departament comptabilitat:

Corsoft, S.L. | Tel. 971845624 | info@corsoft.es 


Oficines:

Corsoft, S.L, | Av. Palma, 100 2ºF | 07500 Manacor (Mallorca) | Tel. 971845624